Registrovať

zoznam vyšetrení 1 časť

Téma venovaná prvej pomoci pre teba !!!
Moderator
Obrázok užívateľa
Príspevky: 2425
Registrovaný: 27 Dec 2007 16:35

zoznam vyšetrení 1 časť

Poslaťod matrix201 » 20 Jan 2008 14:21

3D Ultrazvuk
Trojrozmerný (3D) ultrazvuk sa objavil už pred 10 rokmi ako nová možnosť ultrazvukového zobrazenia. Prostredníctvom série dvojrozmerných (2D) obrázkov je rekonštruovaný 3D obrázok.

Čo je to 3D ultrazvuk?
Trojrozmerný (3D) ultrazvuk sa objavil už pred 10 rokmi ako nová možnosť ultrazvukového zobrazenia. Prostredníctvom série dvojrozmerných (2D) obrázkov je rekonštruovaný 3D obrázok

Čo je to 4D ultrazvuk?
4D zobrazenie predstavuje najnovšiu technológiu, pri ktorej rýchlo snímané trojrozmerné obrázky umožſujú vyšetrenie plodu, alebo jeho orgánov plasticky, v reálnom čase. Až v poslednej dobe bolo možné vytvoriť toto zobrazenie pomocou moderných počítačových technológií. Tieto sa využívajú na spracovanie veľkých objemov dát, okrem iného aj na tzv. 4D zobrazenie. Špecifický spôsob zobrazenia pridáva k trojrozmernému ešte ďalšiu dimenziu, ktorou je čas.

Aký je optimálny vek plodu (t. j. gestačný vek) na vyšetrenie 3D/4D ultrazvukom a aké sú ďalšie možnosti využitia tohto ultrazvuku?
Toto vyšetrenie je možné uskutočniť kedykoľvek, optimálne zobrazenie plodu je však medzi 18. – 26. týždſom tehotenstva.

Jednou z najúžasnejších možností ultrazvukového zobrazenia je plastické zobrazenie tváre plodu. Takmer dokonalý portrét tváre plodu, pri kvalitných akustických podmienkach, má veľký psychologický a emocionálny dopad na rodičov, pre ktorých je toto prvé stretnutie s ich bábätkom.

Medzi ďalšie využitia ultrazvuku patria napríklad

Vyšetrenie kostry
Tento spôsob zobrazí aj detaily kostí, ktoré nie je možné zaznamenať pri klasickom ultrazvukovom zobrazení. Je metódou voľby pri vyšetrení konfigurácie švov lebky, tvaru tiel stavcov, anomálií rebier, podnebia a pod.
Vyšetrenie srdca
Tento spôsob zobrazenia predstavuje unikátnu možnosť zobrazenia celého srdca a jeho činnosť v priebehu jedného srdcového cyklu. Pri tomto vyšetrení sa nahráva a uchováva celý pohybujúci sa objem, ktorý je neskôr možné znova prehliadnuť a študovať z rôznych uhlov pohľadu, analyzovať rôzne časti srdcového cyklu.
Aké sú výhody 4D ultrazvuku?
Pomocou 4D technológie je možné pozorovať anatómiu jednotlivých orgánov v reálnom čase. Je možné detailne študovať pohyby končatín plodu, mimiku tváre, srdcovú činnosť.

Aké sú obmedzenia 3D/4D ultrazvuku?
Je nevyhnutné zdôrazniť, že 3D technológia nenahradzuje klasické 2D zobrazenie, ale dopĺſa ho. V praxi sa stretávame s prípadmi (zlá poloha plodu, menšie množstvo plodovej vody, zlé akustické podmienky...), kedy nie je možné získať kvalitné zobrazenie ani pomocou tejto špičkovej technológie. Aká je dĺžka trvania vyšetrenia?

Dĺžka trvania vyšetrenia sa nelíši od bežného ultrazvukového vyšetrenia, nakoľko výkon prístroja umožſuje spracovanie všetkých dát v reálnom čase. Čas potrebný na vyšetrenie je oveľa viac ovplyvnený polohou plodu, či akustickými podmienkami zobrazenia.

Je vyšetrenie hradené zdravotnými poisťovſami?
Vyšetrenie je považované za nadštandartné a nie je hradené zdravotnými poisťovſami.

Acidobázická rovnováha
Ako prebieha vyšetrenie?
Krvné plyny stanovujeme z arteriálnej, prípadne arterializovanej krvi. Krv odoberá lekár z artérie radialis na predlaktí. Pri odbere tzv. arterializovanej krvi sa krv odoberá z bruška prsta alebo z ušnice.

Fyziologické hodnoty:
pH: 7.35 – 7.45
pCO 2 : 35 - 45 mm Hg, 4,67 – 6,0 kPa
bikarbonáty:
artéria 21 – 28 mmol/l
véna 22 – 29 mmol/l
pO 2 :
dospelí: 80 – 100 mmHg, 10 – 13,3 kPa
novorodenci: 60 – 70 mmHg
Saturácia O 2 :
dospelí: > 95%
novorodenci: 40 – 90%
Base excess: dospelí (-3) – (+3)
Význam vyšetrenia:
Diagnostika chronických ochorení pľúc, poruchy acidobázickej rovnováhy, pľúcna embólia, poruchy spánku, ochorenia centrálneho nervového systému a srdcovocievneho systému, otravy, niektoré hematologické (krvné) choroby.
Sledovanie pacientov s poruchami ventilácie a chronickými ochoreniami dýchacích ciest.
Patologické hodnoty môžeme nájsť pri:
Hypoxia.
Respiračná acidóza (zníženie hodnoty pH, vyššie hodnoty pCO 2 )
Porucha na úrovni dýchacieho centra v mozgu – príčinou môžu byť opiáty, anestetiká, sedatíva, hypoventilácia.
Poruchy na úrovni dýchacích svalov alebo hrudnej steny – napr. myastenia gravis, kyfoskolióza, laterálna amyotrofická skleróza.
Porucha na úrovni výmeny dýchacích plynov – chronické ochorenie pľúc, asfyxia, akútny edém pľúc.
Respiračná alkalóza (zvýšené pH, znížené hodnoty pCO 2 )
Hyperventilácia – príčinou môže byť atelektáza, anémia, úzkosť, hystéria, horúčka, sepsa
Poruchy na úrovni dýchacieho centra v mozgu – subarachnoidálne krvácanie, otrava sulfonamidmi,.
Hyperventilácia spôsobená mechanickou ventiláciou (umelé dýchanie).
Metabolická acidóza (znížené pH, nízke hodnoty HCO 3 )
Diabetická ketoacidóza.
Laktátová acidóza.
Nadmerný príjem kyselín – salicyláty, methanol, formaldehyd, etylénglykol.
Straty bikarbonátov – hnačka, fistuly.
ochorenia obličiek.
Metabolická alkalóza (zvýšené pH, zvýšené hodnoty HCO 3 )
Strata kyselín – vracanie, odsávanie žlúdočného obsahu, diuretiká, hypokaliémia, nonparatyreoidálna hyperkalcémia, zvýšená produkcia mineralokortikoidov
Faktory skresľujúce výsledky vyšetrenia:
Hemolýza odobratej vzorky krvi.
Nízka hladina hemoglobínu v krvi.
Vzduchová bublina v injekčnej striekačke.

ACTH (adrenokortikotropný hormón)Ako prebieha vyšetrenie?
ACTH (adrenokortikotropný hormón) je hormón hypofýzy. Stimuluje nadobličky k produkcii glukokortikoidov a mineralokortikoidov. Hormón stanovujeme v krvi.

Fyziologické hodnoty:
Stanoviť hladinu ACTH v sére je ťaké, závisí od obdobia dſa, stresu a iných faktorov.
Doobeda: 25 – 100 pg/ml
Poobede: 0 – 50 pg/ml
Význam vyšetrenia:
Diagnostika Cushingovej choroby a syndrómu.
Odlíšenie primárnej a sekundárnej adrenálnej insuficiencie.
Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:
Primárnej adrenálnej insuficiencii (nedostatočnosti kôry nadobličiek).
Cushingovej chorobe.
Kongenitálnej adrenálnej hyperplázii.
Ektopickom ACTH syndróme.
Znížené hodnoty môžeme nájsť pri:
Primárnej adrenálnej hypersekrécii.
Cushingovom syndróme.
sekundárnej adrenokortikálnej nedostatočnosti
Faktory skresľujúce výsledky vyšetrenia:
Požitie alkoholu.
Amfetamíny.
Calcium glukonát.
Kortikosteroidy.
Estrogény.
Lítium.
Spironolakton.
Tehotenstvo.

Alanín-aminotransferáza
Ako prebieha vyšetrenie?
Alanín-aminotransferázu stanovujeme zo žilovej krvi. Sestrička odoberie do skúmavky krv, najčastejšie z lakťovej žily.

Fyziologické hodnoty:
Dospelí:

ženy < 0,52 μkat/l
muži < 0,68 μkat/l
13 – 17 roční:

ženy < 0,38 μkat/l
muži < 0,68 μkat/l
Význam vyšetrenia:
Zvýšené hodnoty enzýmov – transamináz nachádzame pri ochoreniach pečene.

Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:

Akútnej hepatitíde.
Cirhóze pečene.
Obštrukčnej žltačke (napr. pri žlčových kameſoch).
Nádoroch pečene.
Hemolýze.

Alfa-fetoproteín (AFP)
Ako prebieha vyšetrenie?

Alfa-fetoproteín stanovujeme zo séra. Sestrička odoberie do skúmavky žilovú krv, najčastejšie z lakťovej žily.

Fyziologické hodnoty:

Dospelí: 2 – 16 ng/ml.
Gravidita (fyziologická): 550 ng/ml.
Význam vyšetrenia:
Nádorový marker pre rôzne malignity u dospelých (netýka sa tehotných žien).

Sledovanie efektívnosti liečby nádorov chemoterapiou.

U tehotných žien poukazuje na možnú vodenú vývojovú chybu dieťatka.
Zvýšené honoty nájdeme pri:
Dospelí (okrem tehotných žien):
germinálny nádor,
primárny zhubný nádor pečene,
nádory pankreasu, žlčníka, žlčových ciest alebo žalúdka.

Tehotné ženy:
spina bifida,
myelomeningokéla,
anencefalus,
mŕtvy plod.

Alkalická fosfatáza
Ako prebieha vyšetrenie?

Alkalickú fosfatázu (ALP) stanovujeme v krvi. Krv odoberá sestrička najčastejšie z lakťovej žily. Ide o nešpecifický marker ochorení pečene, kostí alebo hyperparatyreózy.

Fyziologické hodnoty:
Dospelí:

ženy 0,74 – 2,1 ■kat/l
muži 0,9 – 2,29 ■kat/l
Zvýšené hodnoty nájdeme pri:
Nádoroch (pečene, kostí, pankreasu, ).
Pagetovej chorobe.
Obštrukcii žlčových ciest.
Ochoreniach pečene ako napr. zápal infekčného pôvodu, sarkoidóza.
Hyperparatyreoidizme.
Hypertyreóze.
Akromegálii.
Znížené hodnoty nájdeme pri:
Podvýžive.
Hypotyreóze.
Hypofosfatémii (znížená hladina fosforu v krvi).
Faktory skresľujúce výsledky vyšetrenia:
Tehotenstvo.
Zlomenina.

Mastné jedlo zjedené 2 až 4 hodiny pred odberom krvi.

Amoniak
Amoniak stanovujeme v krvi. Krv sa odoberá do chelátu, amoniak sa stanovuje čo najskôr po odbere.

Fyziologické hodnoty:
Dospelí: 6 – 45 ■mol/l
Význam vyšetrenia:
Diagnostika alebo sledovanie pacientov s niektorými ochoreniami pečene, hepatoencefalopatiou (poškodenie mozgu na základe ochorenia pečenene).

Sledovanie pacientov s poruchou portálnej cirkulácie.

Zvýšené hodnoty nájdeme pri:
Zlyhávaní pečene.
Cirhóze pečene.
Hepatoencefalopatii.
Portálnej hypertenzii.
Aminoacidúrii.
Reyeovom syndróme.
Faktory skresľujúce výsledky vyšetrenia:
Fajčenie tabaku.
Vysoký príjem bielkovín.
Krvácanie v tráviacom trakte.
Nadmerý príjem potravy.

Amyláza
Ako prebieha vyšetrenie?
Amyláza je enzým tvorený pankreasom a slinnými žľazami. Amylázu stanovujeme v sére (sestrička odoberie do skúmavky žilovú krv, najčastejšie z lakťovej žily) a v moči.

Fyziologické hodnoty:
Sérum - Dospelí: 0,50 m kat/l
Mo - Dospelí: < 33,3mkat/l v moči za 24 hod.
Význam vyšetrenia:
Diferenciálna diagnostika bolestí brucha, najmäpri podozrení na pankreatitídu.
Diagnostika ochorení pankreasu.
Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:
Akútnej pankreatitíde.
Patologických zmenách pankreasu – napr. absces, nádor, trauma.
Obštrukcii pankreatického vývodu.
zápal slinných žliaz
Faktory skresľujúce výsledky vyšetrenia:

V krvi – užitie drog, alkoholu, mastné jedlo.
V moči - požitie alkoholu, kontaminácia vzorky moča menštruačnou krvou.

Angiografia
Angiografia je rtg vyšetrenie s kontrastnou látkou, pri ktorom zobrazujeme cievne riečište vo vyšetrovanej oblasti (pri artériografii tepny).
Vyšetrenie odhalí ochorenia ciev, nádory alebo efektívnosť liečby cievnych ochorení.
Patologické zmeny nájdeme pri:

Ochoreniach periférnych ciev.
Spazme alebo oklúzii tepien.
Nádoroch.
Aneuryzmách, pseudoaneuryzmách.
Arteriovenóznych malformáciách.
Thromboangitis obliterans.
Raynaudovej chorobe alebo fenoméne.
Kolagenózach s postihnutím ciev.
Poškodení ciev traumou.

Angioskopia
Ako prebieha vyšetrenie?
Angioskopia je vyšetrenie ciev. Do ľahšie prístupnej cievy sa zavedie malý, flexibilný angioskop.

Význam vyšetrenia:
Vizualizácia lumenu a endotelovej výstelky cievy. Lekár uvidí obštrukciu a jej príčinu.
Je súčasťou výkonov v cievnej chirurgii pri odstraſovaní trombov, aterosklerotických plátov, pri bypasse,
Patologické zmeny nájdeme pri:
Niektorých ochoreniach periférnych ciev.
Trombóze alebo embólii.
Aterosklerotických plátoch.
Torzii alebo stenóze transplantátu cievy

Anion gap
Ide o zhodnotenie nemerateľných aniónov v sére (fosfáty, sulfáty, ketóny, proteíny, organické kyseliny) na základe vypočítania merateľných aniónov (Na+K) – (HCO3+Cl).

Fyziologické hodnoty:

Dospelí: 12 ± 4 mmol/l

Význam vyšetrenia:
Anion gap pomáha zistiť príčinu metabolickej acidózy.

Zvýšené hodnoty nájdeme pri:
Šok
Otrave metanolom, etylénglykolom, salicylátmi.
Ketoacidóze.
Laktátovej acidóze.
Hladovaní.
Znížené hodnoty nájdeme pri:
Zriedenie krvi.
Hyperviskózne syndrómy, paraproteinémie.

Aspartát-aminotransferáza
Ako prebieha vyšetrenie?
Aspartát-aminotransferázu (AST) stanovujeme zo séra. Sestrička odoberie do skúmavky žilovú krv, najčastejšie z lakťovej žily.

Fyziologické hodnoty:
Dospelí:

ženy 0,52 μkat/l
muži 0,68 μkat/l
13 – 17 roční:

ženy 0,42 μkat/l
muži 0,48 μkat/l
Význam vyšetrenia:
Diagnostika a sledovanie priebehu ochorení pečene – zápal, nekróza, úraz, toxické poškodenie.
Sledovanie pečeſových funkcií u pacientov, ktorí užívajú hepatotoxické lieky.
Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:
Hepatitíde.
Cirhóze pečene.
Nádoroch pečene.
Obštrukčnej žltačke(napr. žlčové kamene).
Hemolýze.

Bielkoviny (proteíny) v krvi
Ako prebieha vyšetrenie?
Bielkoviny stanovujeme z krvného séra.

Referenčné hodnoty:

Závisia od laboratória a použitej metódy.

Celkové proteíny

Dospelí: 6,4 – 8,3 g/dl

Deti staršie ako 3 roky: 6,0 – 8,0 g/dl

Albumín
Dospelí: 3,5 – 5,0 g/dl
Deti: 3,2 – 5,4 g/dl
Globulíny: 2,8 – 4,4 g/dl
Albumín/globulín ratio: >1

Význam vyšetrenia:
Albumín v sére informuje o stave výživy, o onkotickom tlaku; albumín v sére stanovujeme aj pri chronických ochoreniach obličiek.

Abnormálne hodnoty globulínov sú indikáciou na ďalšie špecifické vyšetrenie sérových proteínov elektroforézou.

Nízke A/G ratio poukazuje na progresiu choroby a je indikáciou na špecifickejšie vyšetrenie bielkovín v sére elektroforézou.

Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:

Celkové bielkoviny:

dehydratácii.
hyperimunoglobulinémii.
Albumíny:
dehydratácii.
Globulíny:
zápalových procesoch v organizme
mnohopočetnom myelóme
ochoreniach spojivového tkaniva
sarkoidóze
cirhóze pečene
chronickej alebo aktívnej hepatitíde.
Znížené hodnoty môžeme nájsť pri:
Celkové bielkoviny:
Crohnovej chorobe
ulceróznej kolitíde (zápalové ochorenie čriev na autoimunitnom podklade)
črevnej fistule
nefrotickom syndróme
ťažkej deficiencii proteínov
chronických chorobách pečene
malnutrícii
ťažkých popáleninách.
Albumíny:
pri intenzívnej intravenóznej hydratácii pacienta
malnutrícii
cirhóze pečene
nádoroch
nefrotickom syndróme
Crohnovej chorobe
ulceratívnej kolitíde
ťažkých popáleninách
gastrointestinálnej fistule
ochoreniach spojivového tkaniva
infekcii
horúčke
globulíny:

agamaglobulinémii

lymfóme

mnohopočetnom myelóme

niektorých ochoreniach čriev.

A/G ratio:

cirhóze pečene

sarkoidóze

chronických ochoreniach obličiek

ťažkých infekciách

kachexii

sarkoidóze

mnohopočetnom myelóme

ťažkých popáleninách.

Faktory skresľujúce výsledky:

Hemolýza.
Dlhodobý pokoj na lôžku.
Intenzívna infúzna liečba.
Venostáza.
Zvýšené hodnoty tukov v krvi.
Zvýšené hodnoty bilirubínu v krvi.

Bilirubín
Bilirubín stanovujeme v sére.

Fyziologické hodnoty:

Celkový bilirubín: dospelí < 19 μmol/l

Konjugovaný bilirubín: dospelí < 5,1 μmol/l

Význam vyšetrenia:
Celkový bilirubín stanovujeme pri:
diagnostike pečeſových ochorení,
diagnostike alebo sledovaní progresie žltačky,
u novorodencov so žltačkou na posúdenie, či je potrebná liečba ako prevencia kernikteru.

Konjugovaný a nekonjugovaný bilirubín stanovujeme pri diagnostike žltačky, na odlíšenie príčin vzniku žltačky.

Zvýšené hodnoty nájdeme pri:

Celkový bilirubín:

Hepatocelulárne poškodenie (poškodenie pečeſových buniek).

Nádory pečene.

Obštrukcia žlčových ciest.

Novorodenecká žltačka.

Hemolytická choroba (zvýšený zánik červených krviniek).

Konjugovaný bilirubín:

Nekróza pečeſových buniek.

Infekčný zápal pečene.

Nádory pečene, žlčových ciest alebo pankreasu.

Cirhóza pečene.

Atrézia žlčových ciest (vrodená chyba).

Žlčníkové kamene.

Akútna pankreatitída.

Nekonjugovaný bilirubín:

Malária.

Inkompatibilita v systéme ABO alebo Rh.

Novorodenecká žltačka.

Potransfúzna reakcia.

Gilbertova choroba

Biopsia obličiek

Čo je biopsia obličiek?
Biopsia obličiek je vyšetrenie, pri ktorom sa odoberá vzorka z tkaniva obličiek. Odobraté tkanivo sa potom vyšetruje pod mikroskopom. Biopsia obličiek je indikovaná pri poruchách obličkových funkcií a pri náleze krvi alebo bielkovín v moči nejasnej príčiny.

Čo mám robiť pred vyšetrením?
Informujte lekára o príp. alergii na anestetiká a o liekoch, ktoré užívate
Ak máte cukrovku a užívate inzulín, oznámte to lekárovi
Sestrička Vám odoberie krv na vyšetrenie
Toto vyšetrenie sa väčšinou robí počas hospitalizácie
Bližšie informácie Vám podá lekár
Ako prebieha vyšetrenie?
Ráno v deſ vyšetrenia treba doniesť moč na vyšetrenie. Ak sa dokáže prítomnosť baktérií, vyšetrenie sa vykoná až po preliečení infekcie. Sestrička odmeria krvný tlak a zaistí intravenózny prístup.

Pacient leží na bruchu. Lekár najprv vyšetrí obličky ultrazvukom, poprosí Vás o hlboký nádych, výdych a zadržanie dychu. Pri tom sleduje, pri ktorom type dýchania sú obličky v najvýhodnejšej polohe pre odber vzorky.

Vzorka sa odoberá v lokálnom znecitlivení, pod stálou kontrolou ultrazvukom. Tkanivo sa odoberá špeciálnou ihlou.

Aké riziká má toto vyšetrenie?
Najväčším rizikom je krvácanie - väčšinou ide o malé krvácanie v oblasti obličky, u 1 až 3 z 1000 pacientov môže dôjsť k signifikantnému krvácaniu vyžadujúcemu chirurgický zásah.
Môže sa objaviť krv v moči
Infekcia
Miesto vpichu môže byť ešte 1- 2 dni bolestivé
Čo bude po vyšetrení?
Biopsia obličiek sa robí počas hospitalizácie, tzn. po zákroku zostáva pacient v nemocnici. Pacientovi sa vyšetrí moč (na prítomnosť krvi), USG obličky. Tri hodiny po biopsii treba zostať ležať.

Kedy sa dozviem výsledok?
Odobraté tkanivo sa vyšetruje mikroskopicky. Výsledok sa dozviete o 7 - 14 dní.

Biopsia prostaty
Fyziologický nález:

Tkanivo prostaty bez organických a zápalových zmien.

Ako prebieha vyšetrenie:

Vyšetrenie sa robí v lokálnej anestéze. Lekár odoberie aspiráciou pomocou aspiračnej ihly vzorku tkaniva z prostaty.

Význam vyšetrenia:

Diagnostika príčiny zväčšenia prostaty.

Diagnostika nádorov, príp. aj zápalov prostaty.

Patologické zmeny môžeme nájsť pri:

Nádoroch prostaty.

Benignej hypertrofii prostaty.

Zápaloch prostaty.

Lymfóme.

Faktory skresľujúce výsledky:

Nesprávne urobené vyšetrenie.

Biopsia prsníka
Biopsia je vyšetrenie, pri ktorom odoberáme tkanivo na histologické vyšetrenie.

Najčastejšie sa indikuje pri podozrení na benigný alebo maligný nádor.

Význam vyšetrenia:

Diagnostika príčiny lézie.

Rozlíšenie maligného a benigného tkaniva.

Patologické zmeny nájdeme pri:

Fibroadenóme.

Karcinóme (maligný nádor).

Duktálnom papilóme änádor vychádzajúci z mliekovodov).

Mastitíde (zápale prsnej žľazy).

Lipóme (benigný nádor z tukového tkaniva).

Kalcifikáciách.

Faktory skresľujúce výsledok:

Neadekvátna vzorka tkaniva

Bronchoskopia
Čo je bronchoskopia?
Bronchoskopia je endoskopické vyšetrenie dýchacích ciest. Pomocou špeciálneho prístroj - bronchoskopu možno pozorovať priedušky a pľúca. Umožſuje stery, vymytie a odber vzorky tkaniva a mikroskopické vyšetrenie. Využíva sa pri diagnostike nádorov, zápalov a iných patologických stavov postihujúcich priedušky a pľúca. Bronchoskop sa používa aj na odstraſovanie cudzích telies z dýchacích ciest.

Čo mám robiť pred vyšetrením?
Vyšetrenie je možné absolvovať ambulantne, ale častejšie sa robí počas hospitalizácie
Informujte lekára o liekoch, ktoré užívate a o prípadnej alergii na lokálne anestetiká
V noci a ráno pred vyšetrením nič nejedzte
Ako prebieha vyšetrenie?
Vyšetrenie sa robí v lokálnej anestézii. Používa sa flexibilný bronchoskop. Prístroj sa zavedie cez ústa alebo nos pomedzi hlasivky do priedušnice a do pľúc. Na konci prístroja je kamera, čo lekárovi umožſuje sledovať zmeny v dýchacích cestách na obrazovke.

Zavádzanie bronchoskopu je pre mnohých pacientov nepríjemné, kašlú, napína ich na vracanie. Prístroj je užší ako priedušky, takže pacient nemá problémy s dýchaním. Vyšetrenie trvá 30 - 60 minút.

Okrem flexibilného bronchoskopu existuje aj rigidný bronchoskop. Dnes sa využíva len na odstraſovanie vdýchnutých cudzích telies.

Aké riziká má toto vyšetrenie?
Krvácanie v dýchacích cestách
Ak pacient počas vyšetrenia vracia, môže vdýchnuť obsah žalúdka do pľúc, čo spôsobí zápal pľúc
Kašeľ 1 - 2 dni po vyšetrení
Čo bude po vyšetrení?
Pacient sa cíti ospalý. Zvyčajne zostáva v nemocnici. Po vyšetrení nesmie viesť motorové vozidlo a piť alkohol.

Kedy sa dozviem výsledok?
Hneď po vyšetrení. Výsledok vyšetrenia odobratého materiálu sa dozviete o niekoľko dní.

C-reaktívny proteín (CRP)
C-reaktívny proteín stanovujeme v sére. Je zápalovým parametrom, tzn. jeho hodnoty vyššie ako 10 mg/l hovoria o prítomnosti dlhšie prebiehajúceho zápalu v organizme.
Fyziologické hodnoty:

Dospelí: 0,07 – 8,2 mg/l
Význam vyšetrenia:

Nešpecifický indikátor infekcie a zápalu.

Sledovanie efektívnosti liečby antibiotikami alebo protizápalovými liekmi.

Pomáha pri diagnostike reumatoidnej artritíde a reumatickej horúčke.
Zvýšené hodnoty nájdeme pri:

Reumatoidnej artritíde.

Reumatickej horúčke.

Systémovom lupus erythematosus.

Bakteriálnej sepse.

Tuberkulóze.

Pneumokokovej pneumónii (zápale pľúc vyvolanom pneumokokmi).

Crohnovej chorobe.

Infarkte myokardu.

Faktory skresľujúce výsledok:

Užívanie hormonálnej antikoncepcie.

Vnútromaternicové teliesko.

Hemolýza (rozpad červených krviniek).

CA 125 (cancer antigen 125)
CA 125 stanovujeme v sére alebo telesných tekutinách.

Fyziologické hodnoty:

< 35 U/ml

Význam vyšetrenia:

Sledovanie progresie nádorového ochorenia u pacientov po operácii nádorov.
Diagnostika maligných ochorení v organizme.

Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:

Nádoroch vaječníka.

Adenokarcinómoch (maligných nádoroch krčka maternice, endometria, vajíčkovodov, hrubého čreva, pankreasu, prsníka).

Faktory skresľujúce výsledky:

Predchádzajúce rádioizotopové vyšetrenie.

Nesprávne urobené vyšetrenie.

Späť na Zdravotná poradňa

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia